Recensies

18 en 19 mei 2019 "Russische ziel"

11,17,18 en 25 november 2018 "Monumenten en nieuwlichters"


15, 20, 21 en 22 oktober 2017 "Treuren en troosten"

17 juni en 7 juli 2017 "Noten bij de wijn"

25 september en 2 oktober 2016 "Romantische Roes"

13 en 20 maart 2016 "afscheidsconcerten Derk Stegeman"

15 november 2015 "De Könige in Israel"

7 en 8 februari 2015 "Met de Friese slag"

Op 7 en 8 februari 2015 waren er twee concerten i.v.m. de 'inwijding' van onze nieuwe pauken: Jeroen Oosterwijk en Coen Dijkstra soleerden in het Fries Natuurmuseum in Leeuwarden en in De Rinkelbom in Heerenveen. We vonden zelf dat het goed ging. Maar recensent Rudolf Nammensma van de Leeuwarder Courant is het met ons eens. En hoe!

Zondag, 2 november 2014 "Hollandse Meesters"

Onder de driekleur klonken opnieuw de werken van vijf Hollandse Meesters.

Verhey's fluitconcert en Masséus' Tangola met Rianne Jongsma als soliste.

Ton de Leeuw, Jan Koetsier en Tjalling Wijnstra. Met alle concertrituelen als warming-up, het inspelen, stemmen, de uitvoering van de werken, de waardering van ons publiek. En bloemen voor solisten en dirigent.

Vrijdagavond 19 september 2014

Zo was de sfeer vrijdagavond in het Crystalic Center in Leeuwarden tijdens de midnightwalk :

Het orkest, onze dirigent. Op de muzieklessenaar staat de Plutos Suite van de Nederlandse componist Ton de Leeuw en niet de Platos Suite (een eerdere verschrijving). Of, zoals een musicus van ons orkest opmerkte: Plato kon ook veel maar composities van zijn hand ben ik nog niet tegengekomen.

De wandeltocht van 12,5 kilometer door Leeuwarden werd langs de route opgevrolijkt met allerhande culturele

optredens en voorstellingen.

De foto's zijn gemaakt door Humphrey Paap