Vrienden

Vrienden van het FKO

Het Fries Kamer Orkest wil graag boeiende concerten geven door de hele provincie voor een betaalbare prijs. Om dat financieel mogelijk te maken heeft het orkest een Vriendenkring. U wordt van harte uitgenodigd deelnemer te worden van deze Vriendenkring.

WORD VRIEND VAN HET FRIES KAMERORKEST!

Voor particulieren:

U kunt vriend van het Fries Kamer Orkest worden voor minimaal € 25,00 per jaar. Als u € 25,00 overmaakt op NL28INGB0000519630 t.n.v. Fries Kamerorkest, wordt u vriend van het FKO. Als vriend van het FKO wordt u schriftelijk per e-mail of nieuwsbrief op de hoogte gehouden van onze concerten en ontvangt u korting op de entreeprijzen.

Aanmelding als Vriend kan via e-mail: vriendenfrieskamerorkest@gmail.com of bel met Mieke Welman, telefoon 058-2138894.

OOK UW BEDRIJF KAN VRIEND WORDEN!

Zakelijke Vriendenkring:

Ook bedrijven kunnen bijdragen aan het doel concerten te geven voor een betaalbare prijs. Door € 75 of meer over te maken op NL28INGB0000519630 t.n.v. Fries Kamerorkest, wordt uw bedrijf lid van de zakelijke vriendenkring van het Fries Kamer Orkest. Als u zakelijke vriend bent, wordt uw naam in onze programmaboekjes en op de website vermeld. Als vriend van het Fries Kamer Orkest wordt u per e-mail of via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van onze concerten en ontvangt u korting op de entreeprijzen. Ons vriendenjaar loopt van augustus tot augustus.

Aanmelding als Zakelijke Vriend kan via e-mail: vriendenfrieskamerorkest@gmail.com of bel met Mieke Welman, telefoon 058-2138894.

Kloosterman Natuurvoeding

R. van Nautaweg 35

9061 AB Giekerk

Tel.: 058 2561282Vakgarage v.d. Meer

Rinia van Nautaweg 4 B

9061 AE Giekerk

Tel.: 058 2562211

Website: www.vakgaragevandermeer.nl


Blomke van Romke

Noorderweg 1

8911 ES Leeuwarden

Tel.: 058 2131222

Website: www.blomkefanromke.nl


Onlanders Management Consultants

Leonard Springerlaan 1

9727 KB GRONINGEN

Tel.: 06 12677352

EMAIL: marleen@onlanders.nl

website: www.onlanders.nl
Copini Opticiëns

Nieuwestad 55

8911 CJ Leeuwarden

Tel. 058-2124729

E-mailadres: leeuwarden@copini-opticiens.nl

website: www.copini-opticiëns.nl


Voorstraat 63

8861 BG Harlingen

Tel. 0517-416762

E-mailadres: harlingen@copini-opticiens.nl


Grootzand 29

8601 AR Sneek

Tel. 0515-434060

E-mailadres: sneek@copini-opticiens.nl

ADVERTENTIES

Het is mogelijk in de programmaboekjes van onze concerten te adverteren. De advertentieprijzen zijn:

1/4 pagina A5. 35 euro

1/2 pagina A5, 60 euro

Hele pagina A5 100 euro

Hele pagina A5 op de achterkant van het boekje 125 euro


Voor het plaatsen van een advertentie kunt u contact opnemen met Jan Kuipers, jankuipers97@gmail.com, telefoon 06-27248688