Boekingen

Het Fries Kamerorkest streeft ernaar vier concerten per jaar te geven, verspreid over diverse sfeervolle locaties in de provincie.

Het Fries Kamer Orkest speelt ook op uitnodiging van culturele commissies, instellingen en bedrijven. Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Herman Leusman, telefoon 058-2674049 h.leusman@upcmail.nl.

of

Jan Kuipers, telefoon 06-27248688

jankuipers97@gmail.com